Địa chỉ: Kiên Thành Lục Ngạn Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Kiên Thành

Kiên Thành Lục Ngạn Bắc Giang
mamnonkienthanh@gmail.com