Địa chỉ: Kiên Thành Lục Ngạn Bắc Giang
 12/08/22  Tin tức nhà trường  84
Năm học mới đang đến gần, những ngày này, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đang tích cực, khẩn trương tiến hành các hoạt động nhằm chuẩn bị tốt cho ngày hội đến trường của bé năm học  mới 2022-2023.
 21/03/22  Tin tức Sự kiện  77
Trong tháng 3/2022 - Tháng Thanh niên nhà trường chú trọng vào những chương trình hoạt động thiết thực. Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn trong thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cộng đồng ...
 15/03/22  Tin tức Sự kiện  69
Vào tháng 3 hàng năm, Tuần lễ Áo dài sẽ được các hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng tích cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đồng thời, Tuần lễ Áo góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là các cán bộ, hội viên và phụ nữ trong gìn giữ, phát huy sản phẩm văn hóa Việt Nam.